Thuốc tiêm kích noãn Pregnyl 1500IU

Thuốc tiêm kích noãn Pregnyl 1500IU

  • Brands Organon
  • Mã sản phẩm: Pregnyl 1500IU
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 2.000.000VNĐ

  • Trước Thuế:2.000.000VNĐ