thuốc tiêm kích noãn Pregnyl 1500 IU I.M/S.C

thuốc tiêm kích noãn Pregnyl 1500 IU I.M/S.C

  • Brands MSD
  • Mã sản phẩm: Pregnyl 1500 IU I.M/S.C
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 2.000.000VNĐ

  • Trước Thuế:2.000.000VNĐ