Thuốc tiểu đường type 2 Trajenta 5mg

Thuốc tiểu đường type 2 Trajenta 5mg

  • 425.000VNĐ

  • Trước Thuế:425.000VNĐ